Privacy website: www.gratisafsprakenkaart.nl en www.eggcellentmedia.nl

Privacy statement Eggcellent Media,
Voor Eggcellent Media is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening.Eggcellent Media is de verantwoordelijke 
voor de gegevensverwerking. Het is daarom van groot belang dat u kennis neemt van dit privacy statement.

Verwerking van persoonsgegevens,
Eggcellent Media verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers wanneer deze werk afnemen van Eggcellent Media.
Wanneer een opdrachtgever een order plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor 
de levering door Eggcellent Media en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de order.

Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de orders van Eggcellent Media te factureren. 
Tot slot kunnen de persoonsgegevens van opdrachtgevers door Eggcellent Media worden gebruikt voor commerciële doeleinden,

Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, of uw e-mailadres wil blokkeren hiervoor, dan kunt u een bericht sturen naar: info@eggcellentmedia.nl

Beveiliging gegevens,
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures en bewerkersovereenkomsten, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Vragen
Heeft u vragen over het privacy beleid van Eggcellent Media dan kunt u deze sturen naar: info@eggcellentmedia.nl